Agencja Silesia
Krapkowice
ul. Prudnicka 4
tel/fax 77/ 4460366

Ubezpieczenia

Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w bardzo korzystnych cenach 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA Direct 

Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu AXA Direct 

AVANSSUR S.A.
Oddział w Polsce
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
fax: +48 22 599 9595
 

Ogolne warunki ubezpieczenia MTU 

Instrukcja dla kupujących i sprzedających pojazd MTU

MTU STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
fax. +48 58  555 63 02
 

Ogólne warunki ubezpieczenia LINK4 

Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu LINK4 

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 ul. Postępu 15
 02-676 Warszawa
Tel. +48 22 444 44 44
 

Ogólne warunki ubezpieczenia Liberty Ubezpieczenia 

Jak postępować w przypadku sprzedaży pojazdu ubezpieczonego w Liberty Ubezpieczenia

Liberty Seguros Compania de
Seguros y Reaseguros S.A.
Oddział w Polsce
ul. Chocimska 17,
00-791 Warszawa
Fax +48 22 589 90 90
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) z późniejszymi zmianami, Sprzedający ma obowiązek poinformować dotychczasowy zakład ubezpieczeń o fakcie sprzedaży pojazdu w terminie 14 dni od daty jego zbycia, a także podania pełnych danych Kupującego.

USTAWA z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn.zm.)

...Art. 29. 1. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
1)
najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych,ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu;...

 

kary UFG za brak OC w dziale Wiadomości

 

Kontakt:

lub telefonicznie

kom. 504 04 33 00

tel. 77 44 603 66

Średnie kursy walut z dnia: 2019-12-06: USD - 3,8500, EUR - 4,2721, GBP - 5,0527