Agencja Silesia
Krapkowice
ul. Prudnicka 4
tel/fax 77/ 4460366

Intrastat

Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług związanych z obsługą systemu Intrastat:

 • ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) w systemie Intrastat
 • ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT) w systemie Intrastat
 • opracowywanie danych na podstawie dostarczonych dokumentów handlowych
 • sporządzanie faktur wewnętrznych VAT
 • sporządzanie deklaracji Intrastat
 • przesył danych do "Centralny Intrastat" Izby Celnej w Szczecinie
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organem celnym

Cennik usług INTRASTAT

L.p.
Nazwa usługi
Cena netto (PLN)
1.
Deklaracja INTRASTAT. Cena za jedną fakturę WNT lub WDT (do 3 pozycji na fakturze).
15,00
2.
Wystawienie faktury wewnętrznej VAT. Cena do 3 pozycji towarowych na fakturze.
12,00
3.
Każda następna pozycja na fakturze WNT, WDT lub wewnętrznej VAT.
3,00
4.
Deklaracja INTRASTAT „zerowa”
12,00

Do ceny należy doliczyć 23% VAT.
Forma płatności – przelew.
Termin płatności – 14 dni.

Powyższy cennik ma charakter orientacyjny. Ceny za usługę są negocjowane indywidualnie ze względu na specyfikę nabyć i dostaw. W celu uzyskania szczegółowej oferty cenowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 77 4460366 

lub na adres e-mail:

Cena za obsługę INTRASTAT obejmuje:

 • opracowywanie danych na podstawie otrzymanych dokumentów handlowych,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji INTRASTAT do "Centralny Intrastat",
 • archiwizację danych przesłanych do Izby Celnej w Szczecinie,
 • przedstawicielstwo w sprawach INTRASTAT przed Izbą Celną w Szczecinie.

Ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej

Rok  Kierunek obrotu   Próg podstawowy (w PLN)   Próg szczegółowy (w PLN)
2011   dla przywozu   1 000 000,00   33 000 000,00
     dla wywozu   1 000 000,00   60 000 000,00
2012   dla przywozu    1 100 000,00   36 000 000,00
     dla wywozu    1 100 000,00   72 000 000,00
2013   dla przywozu    1 100 000,00   42 000 000,00
    dla wywozu   1 100 000,00   76 000 000,00
2014   dla przywozu   1 500 000,00   42 000 000,00
    dla wywozu   1 500 000,00   76 000 000,00
2015   dla przywozu   3 000 000,00   42 000 000,00
     dla wywozu    1 500 000,00   76 000 000,00

    

Rok 2015

• próg podstawowy:
dla przywozu 3.000.000 zł
dla wywozu 1.500.000 zł

• próg szczegółowy:
dla przywozu 42.000.000 zł
dla wywozu 76.000.000 zł

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INSTRASTAT
(Dz. U. z 2010 r. Nr 216, poz. 1422).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1330), zmienione rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 156).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030 i zm. w Dz.U. Nr 297, poz. 1759).
 

Komórki ds. INTRASTAT

 

Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT-wersja 1.04 z 2015 r.

Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT-wersja 1.02 z 2013 r.

Pytania i odpowiedzi z zakresu systemu INTRASTAT

Średnie kursy walut z dnia: 2020-01-23: USD - 3,8308, EUR - 4,2463, GBP - 5,0312